ارتباط با من
تلفن های تماس :

09155136167

09358571379

051-38446213

E-Mail :

info@hosseinabedi.ir

hoseyn.abedi@gmail.com

آدرس :

مشهد ، خیابان احمد آباد ، احمد آباد ۱۰ ، ساختمان رضا ، طبقه دوم ، واحد ۱۶

Address :

No 2, 16nd Floor, Reza Building, Ahmadabad 10, Mashhad, Iran

روی نقشه